Vi satsar på gymnasiesärskolan!

Vi fortsätter vår stora satsning på läromedel skrivna speciellt för elever i gymnasiesärskolan. Nu finns äntligen Hälsa ute, ett basläromedel för Gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg. Hälsa är skriven av EiA utbildning och består av en bok där lättläst faktatext, enkla berättelser och frågor varvas. En arbetsbok kompletterar materialet med såväl skriv- som mer praktiska uppgifter till eleverna.

Vi arbetar också för fullt med att läsa in både Hälsa och Handel 1-3 som släpptes tidigare under hösten. Så snart inläsningarna är klara kommer även digitala versioner samt ljudfiler att släppas.