Träffa oss på Skolforum


Nästa vecka hittar ni oss på läromedelsmässan Skolforum, där årets tema är– Ge alla samma chans – för en likvärdig skola.

Det är just detta som vi strävar efter när vi tar fram läromedel anpassade efter särskilda behov. Det är vårt sätt att tillgängliggöra kunskap – för var elev på dennes nivå. Kom och prata med oss för tips och råd inom det specialpedagogiska fältet, feedback på vad vi har och vad ni saknar i vårt sortiment. Såklart kan ni också ta del av våra senast utgivna läromedel!

Under mässan tilldelas Malin Holmberg årets Lärkanpris! Lära förlag har gett ut flera av Malins omfattande studiematerial med läs- och skrivinlärning på engelska för elever med dyslexi.

Ni hittar oss i monter C06:20