Majoriteten av våra författare är verksamma lärare eller specialpedagoger. Flera har, utöver mångårig pedagogisk erfarenhet, också en bakgrund inom forskning.
På den här sidan kan du läsa mer om några av dem.

Maj Örtendal
Författare

Maj J Örtendal har bakgrund som lågstadielärare, är fil.mag. i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter samt utbildad talpedagog. Hon har i över 30 års tid särskilt engagerat sig i undervisning av barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. De senaste 12 åren har Maj utfört tal-, läs- och skrivutredningar på barn, ungdomar och vuxna och har som talpedagog arbetat med tal- och språksvårigheter.

Maj skriver läromedel och föreläser om läsinlärning. Hon är författare till de populära läromedlen Bli en läsare med läsinlärning i 7 steg samt Lätta läsvägen – strukturerad läsinlärning i 7 steg  som du kan läsa mer om via länkarna.

Anna Lundblad
Författare

Anna Lundblad är författaren bakom vår mycket omtyckta läromedelsserie Kan matematik.

Anna har sedan mer än tio år arbetat inom olika specialpedagogiska verksamheter. De senaste åren har hon jobbat som lärare i anpassad grundskola med elever som läser både ämnen och ämnesområden. Anna är i grunden utbildad pedagog med inriktning yngre åldrar, år 1-6 och har utöver detta både vidareutbildning i och erfarenhet av att arbeta med elever med olika funktionsnedsättningar.

Ett axplock av vidareutbildningar innefattar elever med intellektuell funktionsnedsättning, NPF-diagnoser, språkstörning och dövhet. Vi är väldigt glada att hon nu skriver läromedel för oss på Lära förlag!

Iréne Johansson
Författare

Iréne Johansson har under ett långt yrkesverksamt liv fokuserat på språkets betydelse för individen i skapandet av ett rättvist och jämlikt samhälle. Sedan slutet av 70-talet har hon ägnat sig åt forskning och utvecklingsarbete inom fonetik och specialpedagogik vid olika universitet och lärosäten. Iréne har alltid kombinerat teori och praxis i sitt arbete. Hon har själv handlett föräldrar och personal till barn med språkproblematik i deras språkträning parallellt med sin teoretiska forskning och på den vägen har Karlstadmodellen vuxit fram.

Karlstadmodellen är en evidensbaserad, välkänd och uppskattad modell för språkträning. Visste du att Babblarna har utvecklats i samarbete med Iréne Johansson och Karlstadmodellen? Läs mer här om det nya språkträningsmaterial av Iréne vi på Lära Förlag säljer.

Malin Holmberg
Författare

Malin Holmberg har i 18 år arbetat med särskild undervisning i svenska och engelska för vuxenstuderande med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att det inte alls är konstigt att engelskan som ämne många gånger blir hopplöst svår för dyslektiker eftersom det tyvärr är ett av världens mest komplicerade skriftspråk. Malin har därför skrivit ett unikt läromedel i engelska, HELP (Holmberg English Learning Program). 

HELP ger redskap och nycklar till det krångliga engelska skrivsystemet som gör språket överkomligt för elever med dyslexi. Malin Holmberg tilldelades 2011 ett stipendium ur Prinsessan Marianne Bernadottes stipendiefond för dyslexiforskning och dyslexipedagogik och år 2017 mottog hon Läromedelsförfattarnas pris ”Lärkan” för att ha skrivit läromedlet HELP.

Ann Skoglund
Författare

Ann Skoglund har arbetat i över 20 år inom vuxenutbildningen som specialpedagog med fokus på dyslexi/dyskalkyli. I sitt arbete har hon både hjälpt elever med ominlärning, gjort utredningar och fortbildat lärare. Under sina år som verksam specialpedagog har hennes omfattande läsinlärningsmaterial KODEX vuxit fram parallellt. KODEX är en effektiv och systematisk metod för läsinlärning som bygger på aktuell forskning samt beprövad erfarenhet. 2023 var Ann Skoglund Svenska Dyslexiföreningens pristagare med motiveringen ” För framstående insatser inom området”. Materialet är framtaget med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kan detta vara något för dig? Läs mer om KODEX här.

Catrin Ankh
Författare

Catrin Ankh är utbildad gymnasielärare i svenska och religion med en mångårig erfarenhet av att undervisa på den anpassade gymnasieskolan. I sin yrkesroll har hon ofta upplevt att elever tappar koncentrationen för att skolböckerna är för tråkiga. Till mångas glädje har det motiverat Catrin att börja skriva egna böcker!
 
Hennes läromedel är hjärtliga och underhållande. Idén är att skriva böcker med så mycket humor att eleverna bara har roligt under lektionen och inte tänker på att de lär sig något, det ska komma på köpet! Blir du nyfiken? Vi har böcker inom ämnena SO, engelska och svenska  av Catrin. Läs mer via länkarna.