Lära Förlag specialiserar sig på lättlästa läromedel, läromedel för elever i behov av särskilt stöd samt läromedel i praktiska ämnen. Unika läromedel för unika elever helt enkelt!

Vilka är vi

På Lära Förlag strävar vi efter att ta fram undervisningsmaterial anpassade för elever som av en eller annan anledning behöver ett extra tydligt, strukturerat eller lättläst läromedel. Funktionsnedsättningar, annat modersmål, låg studiemotivation – anledningen spelar ingen roll. Utbildning är en rättighet och alla elever ska ha möjlighet att få vara med på sina villkor. Därför tar vi fram unika läromedel för unika elever!

Lära Förlag grundades som ett litet familjeföretag år 2006, under namnet Bokverksta’n. År 2017 bytte vi till vårt nuvarande namn och idag har vi över 600 titlar i vårt sortiment.

Vi på redaktionen har inte bara teoretisk utbildning inom pedagogik och kultur utan – än viktigare – egna erfarenheter av pedagogiskt arbete med personer med särskilda behov. Vi samarbetar hela tiden med verksamma lärare, logopeder och specialpedagoger och en stor del av våra läromedel har getts ut med stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Vi ger ut läromedel för alla åldersgrupper och inom en bred variation av ämnen, med särskilt fokus på specialpedagogik, lättläst samt undervisningsmaterial för de praktisk-estetiska ämnena. Här kan du läsa mer om våra olika läromedel.