Lära Förlag ger ut läromedel för alla åldersgrupper och inom en bred variation av ämnen, med särskilt fokus på specialpedagogik, lättläst samt undervisningsmaterial för de praktisk-estetiska ämnena.
Du kan se hela vårt utbud här

Majoriteten av våra material är anpassade för elever i behov av extra stöd.
Vissa är särskilt framtagna för den anpassade grund- och gymnasieskolans kursplaner, andra är utformade med tanke på elever med läs- och skrivsvårigheter, NPF-diagnoser eller språkliga svårigheter. Det finns givetvis stora skillnader mellan våra olika läromedel, men det finns också likheter – principer som vi tror gagnar alla, oavsett kunskaper, förmågor och förutsättningar.

Vi skriver text som är lätt att läsa
När våra läromedel innehåller text kontrollerar vi den mot LIX (läsbarhetsindex). Vi undviker långa och svåra ord och håller meningarna korta. I många böcker bryter vi också rad för varje ny mening. Då blir det lättare att följa texten.

Vi skriver begripligt
Lättläst är inte bara korta meningar. Det är också text som förklarar informationen grundligt och inte förutsätter förkunskaper. För många som har svårt att följa med i skriven text är det allra svåraste att ”läsa mellan raderna”. Det ser vi till att eleverna inte behöver göra när de använder våra material.

Vi har en enkel och tydlig formgivning
Detta har visat sig gynna alla elever, men särskilt de som har koncentrations-, läs- eller skrivsvårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi använder ofta lite större text och radavstånd, och har alltid genomtänkta typsnitt.

Våra läromedel är målgruppsanpassade
Tonåringar och vuxna som behöver lättläst material ska inte behöva läsa böcker som vänder sig till små barn. Vi anpassar text och bild för den tänkta målgruppen.

Vi tänker på genus- och mångfald
För oss är detta självklara perspektiv som vi väver in i allt nytt material vi producerar.

Vi försöker erbjuda alternativa svårighetsnivåer och inlärningsformer
Flera av våra material finns i olika avancerade versioner. Andra har övningsuppgifter i flera svårighetsnivåer. Många finns både som tryckta böcker och i digital form, och de flesta textbaserade läromedel finns inlästa.

Vi märker inte våra material med årskurs eller skolform
En och samma bok kan ibland passa lika bra för en elev i årskurs fyra som för en annan elev i årskurs sju. Flera av våra läromedel är framtagna utifrån den anpassade grund- eller gymnasieskolans kursplaner, men vi vet att de används och uppskattas även i andra skolformer. I vår katalog och webbshop anger vi vilka kursplaners kunskapsmål som behandlas, men på elevens material behöver det inte stå åldersangivelser eller ord som ”specialpedagogisk” och ”anpassad”.