Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra läromedel i:

Bland våra läromedel i svenska hittar du bland annat:

 • Ett flertal olika läsinlärningsmaterial för elever i behov av särskilt stöd. Materialen bygger på olika läsinlärningsmodeller, och begagnar sig av olika medier: tryckta böcker, onlineövningar, kort och spel. Två av materialen: Bli en läsare och KODEX, är särskilt anpassade för att även passa tonåringar och vuxna i behov av ny- eller ominlärning.
 • Följ tråden: ett inspirerande läromedel för att lära sig formulera sammanhängande berättelser.
 • Diverse enkla, tydliga arbetsböcker och kopieringsunderlag för att öva språkanvändning, läsförståelse, grammatik och ordkunskap. Serier finns för alla åldrar, från förskoleklass till vuxenutbildning.
 • Snacka går ju och Att använda svenska: basläromedel i svenska för elever i högstadie- och gymnasieålder i behov av särskilt stöd. Dessa är framtagna särskilt med tanke på elever som läser svenska i anpassad grund- eller gymnasieskola, men är även anpassade för elever som läser svenska som andraspråk samt vissa elever med stora språksvårigheter.

Se alla våra läromedel i svenska här.

Bland våra läromedel i engelska hittar du bland annat:

 • HELP – Läs- och skrivinlärning på engelska för elever med dyslexi.
 • GO, LOL och WOW: Basläromedel i engelska på flera nivåer, anpassade för elever i behov av särskilt stöd i alla åldrar.
 • Enkla arbetsböcker för självständig mängdträning av grundläggande vokabulär och enkla meningar.

Se alla våra läromedel i engelska här.

Bland våra läromedel i matematik hittar du bland annat:

 • Flera matematikläromedel på riktigt grundläggande nivå, som ger eleven möjlighet att öva och repetera såväl tal och siffror som basala matematiska begrepp för former, tid och måttenheter.
 • Läromedel som anpassats för elever med ingen eller begränsad läskunnighet. I Kan matematik används widgits ihop med all text, i Öva tal och Räkna ihop ingår vissa ritade stödtecken och i Former, enheter och tid är alla instruktioner i form av symboler.
 • Arbetsböcker i vardagsmatematik på flera svårighetsnivåer med en åldersneutral utformning.
 • Flera matematikserier med enkel struktur, långsam progression och extra tydlig formgivning lämpliga för elever i anpassad skola.

Se alla våra läromedel i matematik här.

Bland våra läromedel i naturorienterande ämnen hittar du bland annat:

 • Vårt stora basläromedel i NO-ämnen för anpassad grundskola. Basläromedlet består av tre serier: Naturvetenskap i vardagen, Mönster och strukturer i naturen och Kropp och hälsa, vilka tillsammans behandlar allt innehåll i kursplanen för naturorienterande ämnen i den anpassade grundskolans åk 1-6. I de tre serierna ingår enkla kombinerade text- och övningsböcker, mycket enkla arbetsböcker anpassade för elever med begränsad läskunnighet, digitala övningsprogram, kortlekar samt diverse lärarmaterial. Den åldersneutrala utformningen gör materialet lämpligt även för äldre elever i stort behov av särskilt stöd.
 • Diverse lättlästa faktaböcker med tillhörande arbetsuppgifter om naturvetenskapliga ämnen.
 • Min egen bok: Arbetsmaterial för att skapa egna faktahäften.
 • Enkla försök: PDF-material med fysikexperiment lämpliga för äldre elever i anpassad grundskola eller elever i anpassad gymnasieskola.

Se alla våra läromedel i naturorienterande ämnen här.

Läromedel om sexualitet, relationer och samtycke hittar du här.

Bland våra läromedel i samhällsorienterande ämnen hittar du bland annat:

 • Att leva och Min kunskap om vårt samhälle: basläromedel i samhällskunskap för elever i högstadie och gymnasieålder i behov av särskilt stöd.
 • Diverse lättlästa faktaböcker om demokrati, miljö, ekonomi, religion och historia med tillhörande arbetsuppgifter.
 • Läromedel om att förstå och använda kartor.
 • Nya vägar – ett digitalt läromedel i trafikkunskap.
 • Toleransparlören – en handbok i att bemöta fördomar och rasism i skolan.

Se alla våra läromedel i samhällsorienterande ämnen här.

Bland våra läromedel i praktisk-estetiska ämnen hittar du bland annat:

 • Musikpalatset och Min idrottsbok – basläromedel i musik respektive idrott och hälsa för grundskolans åk 1-6. Dessa läromedel är utformade utifrån grundskolans kursplaner, inte kursplanerna i anpassad grundskola.
 • Läromedel i bild och teater skrivna för anpassad grund- respektive gymnasieskola.
 • Mycket enkla och tydliga material med recept samt grundläggande instruktioner för att tvätta, städa och sköta hemmet.
 • Material i idrott och hälsa samt slöjdämnena för elever i anpassad grundskola.

Se alla våra läromedel i praktisk-estetiska ämnen här.

Bland våra läromedel i sexualitet, relationer och samtycke hittar du bland annat:

 • Läromedelsserien Sex & sånt, bestående av mycket lättlästa småböcker om kropp, sex, relationer och samtycke.
 • Kombinerade text- och övningsböcker samt arbetsböcker från läromedelsserien Kropp och hälsa, som behandlar ämnen som kärlek och relationer, kropp och pubertet, sex samt hur barn blir till. Serien Kropp och hälsa är en del av vårt basläromedel i naturorienterande ämnen för åk 1-6 i anpassad grundskola.
 • Arbetsboken Människokroppen 4: Sex och samlevnad från serien Människokroppen, som passar elever i anpassad grund- eller gymnasieskola.

Se alla våra läromedel i sexualitet, relationer och samtycke här.

Bland våra lättlästa läromedel i yrkeskunskap hittar du bland annat:

 • Ett stort antal lättlästa basläromedel för yrkesinriktade kurser, skrivna utifrån kursplanerna i anpassad gymnasieskola. Våra basläromedel för yrkeskurser finns både som tryckta och digitala böcker. De täcker det centrala innehållet i den anpassade gymnasieskolans kursplaner men passar även bra för andra elever i behov av lättläst material om ämnet. Skolform står inte angiven på materialen.
 • Lättlästa häften om arbetsmiljö och livsmedelshygien.

Se alla våra lättlästa läromedel i yrkeskunskap här.

Bland våra läromedel i motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning hittar du bland annat:

 • Årstidsresan – vårt stora basläromedel för den anpassade grundskolans ämnesområden.
 • Kopieringsunderlag för övning av enkla begrepp.

Se alla våra läromedel i motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning här.

Vissa av våra övriga läromedel kan också passa elever som läser ämnesområden, beroende på mognad och färdighetsnivå, exempelvis:

 • Flera av våra läsinlärningsmaterial, vilka du finns under ämnet svenska.
 • Nina Rosenblads arbetsböcker i Matematik och Naturorienterande ämnen anpassade för elever med ingen/begränsad läskunnighet och stort behov av extra stöd.
 • Serien Sex & sånt som finns under ämnet sex, relationer och samtycke.

Bland våra kartläggnings- och inlärningsmaterial hittar du:

 • TVPS- det stora testet av visuell perception.
 • Flera kartläggningsmaterial anpassade för elever i behov av särskilt stöd.
 • Övningstips och uppgifter för elever i behov av att träna sin inlärningsförmåga, språkförmåga och motorik.

Se alla våra kartläggnings- och inlärningsmaterial här.

Bland våra material i tal, språk och kommunikation hittar du bland annat:

 • Teckenlexikon och Teckenparlör.
 • Finna ord – ett stödmaterial för att hålla stödjande samtal.
 • Läromedel som använder sig av kompletterande kommunikationssätt, såsom widgits eller stödtecken.

Se alla våra material i tal, språk och kommunikation här.