Vill du också vara med och bidra till en bättre och mer varierad läromedelstillgång?

Har du idéer kring hur ett nytt läromedel skulle kunna utformas, eller har du redan skapat eget material till dina klasser? Då kanske du är en av våra nya läromedelsförfattare! 

För att skriva läromedel för oss måste du inte kunna allt. Vi har kunniga personer på förlaget som bidrar med allt från planering och format till textbearbetning och formgivning. Det viktiga är att du har en bra idé, och att du är beredd att samarbeta kring den.

Lära Förlag ger ut läromedel i alla ämnen och för alla åldrar. Vår huvudsakliga ambition är att bidra till att täcka läromedelsbehovet för elever med olika typer av särskilda behov, samt mindre ämnen /ämnesområden, där adekvata läromedel ofta saknas. Just nu är vi speciellt intresserade av nya läromedel för anpassad grund- och gymnasieskola samt läromedel i praktiska ämnen för grundskolan. Vi tar dock gärna emot förslag även i andra ämnen!

Är du intresserad av att ge ut läromedel hos oss?

Du är välkommen att mejla ditt manus eller din idé till info@laraforlag.se