Aktuellt

2018-10-19

Fler enkla läromedel för gymnasiet!

Vi fortsätter vår stora satsning på läromedel särskilt framtagna för att passa elever i gymnasiesärskolan och lärvux. Böckerna Hotell och Inköp och logistik har just kommit från tryckeriet. Böckerna täcker gymnasiesärskolans programgemensamma kurser med samma namn. En interaktiv digital version med inläst text är också på gång för båda materialen.
...

Läs mer