Ny metodbok för bildämnet

Nu har vi släppt Bild i skolan, ett nytt inspirerande handledningsmaterial för bildämnet.

Bild i skolan är särskilt anpassat för undervisning av elever med NPF men fungerar bra som inspiration för bildundervisning överlag.

Boken är skriven av konstnär och bildpedagog Eva-Leena Skarin som har mångårig erfarenhet av undervisning av elever med NPF-diagnoser.
Läs mer om beställ materialet via vår webbshop!