Demokrati – Hur går det till?

Missa in vår lättlästa bok om Demokrati och svensk politik inför valet i höst!

Demokrati – Hur går det till? förklarar på ett enkelt och konkret vis vad demokrati är, hur det svenska politiska systemet fungerar och hur man gör för att rösta.

Passar ungdomar och unga vuxna med behov av lättläst text i alla skolformer. Ägnar sig även väl för nyanlända! Boken gavs ut 2018.

Läs mer och beställ boken här