Kul med språk och språkljud!

Lära Förlags nya material Fonemspelet

erbjuder ett enkelt och roligt sätt att träna uttal och uttrycksförmåga med barn i förskole- och tidig grundskoleålder. Spelet innehåller övningar som aktiverar såväl motorik som språkliga färdigheter och berättarförmåga. Det är särskilt anpassat för barn med fonologiska svårigheter eller tal/språkstörning. Läs mer här!