Enkla övningsböcker för vuxna!

ÖVA! Svenska 1&2 är ett nytt material i svenska riktat mot vuxna elever.

Materialet består av två arbetshäften med endast en uppgift per sida och gott om svarsutrymme. Instruktionerna är kortfattade och lättlästa för att eleven i stor mån ska kunna arbeta självständigt. Materialet lämpar sig för elever på Lärvux eller vuxna elever inom SFI.

Läs mer om materialet och beställ här!