Vi deltar löpande som utställare på mässor och konferenser.
Återkommande evenemang där vi deltar är Läromedias Inspirationsdagar
som pågår runtom i landet varje vår, Särskolans rikskonferens samt Lärvuxpedagogernas rikskonferens.

Det händer även att vi eller någon annan aktör håller en kurs om något av våra material/läromedel.

Här kan du se vilka aktiviteter vi har inplanerade i nuläget!