KODEX – ett effektivt verktyg vid läs- och skrivsvårigheter!

Nu finns KODEX till försäljning – ett helt nytt heltäckande material för läsinlärning, särskilt anpassat för elever med läs- och skrivsvårigheter.

KODEX är ett skolforms- och åldersneutralt material som steg för steg visar svenska språkets uppbyggnad från det enkla fonemet till flersammansatta helord. Det är ett omfattande, enkelt och användbart material med tydliga multisensoriska övningar. Förutom genomgång av ljudenliga ord läggs stor vikt vid läsning och stavning av ljudstridiga ord inklusive dubbelteckning.

Läs mer på hemsidan kodex.nu. Där kan du också se instruktionsfilmer för materialet.