Handledningen till läromedlet Teater är färdig!

 

Lärarhandledningen till vårt lättlästa läromedel i Teater finns nu i lager! Handledningen beskriver en pedagogisk metod, förslag på disposition av lektionstid, en bedömningsmatris samt lektionsförslag kopplade till innehållet i elevboken med samma namn.

Läromedlet följer kurserna teater 1-2 på gymnasiesärskolan men fungerar även för andra som vill fördjupa sig i ämnet och har behov av lättläst text. Läs mer och beställ materialet i vår webbshop!