Gratis digitala material resten av läsåret

Digital undervisning kan vara ett bra alternativ om elever inte kan komma till skolan på grund av smitta eller smittrisk. Därför erbjuder vi just nu tre månaders fri användning av våra digitala läromedel. Alla är anpassade för elever med extra stödbehov.

 

 

 

Basläromedel i engelska för elever i behov av extra stöd:

Öva stavning på engelska:

Öva engelsk grundvokabulär:

Basläromedel för gymnasiesärskolans yrkesinriktade kurser:

Övningar i matematik, kommunikation, handmotorik mm på träningsskolenivå:

Naturkunskap på grundsärskolenivå:

Mycket lättläst basläromedel i historia, för elever från ca 10 års ålder och uppåt:

Berättelser för ungdomar och vuxna som just knäckt läskoden:

 

Övningsmaterial för att träna på att skriva sammanhängande texter (passar ca 7-10 års ålder):

 

Alla material är inlästa och de flesta har interaktiva arbetsuppgifter. I flera material kan du som lärare rätta och ge kommentarer från egen dator. Läs mer om materialen i vår webbshop

För anmälan: Skicka ett mejl med namn på dig och din skola, vilken ort du arbetar på samt vilka titlar som är av intresse till digitalt@laraforlag.se

Erbjudandet gäller till och med juni 2020.

Med förhoppning om att detta ska vara till hjälp, Lära förlag