Fler enkla läromedel för gymnasiet!

Vi fortsätter vår stora satsning på läromedel särskilt framtagna för att passa elever i gymnasiesärskolan och lärvux. Böckerna Hotell och Inköp och logistik har just kommit från tryckeriet. Böckerna täcker gymnasiesärskolans programgemensamma kurser med samma namn. En interaktiv digital version med inläst text är också på gång för båda materialen.
Under det senaste året har vi också gett ut läromedlen Handel, Hälsa, I tiden (historia) och WOW (engelska) för samma målgrupp. Vi arbetar också på läromedel för kurserna Människan och Måltids- och branschkunskap.
Självklart passar materialen också jättebra för många andra elever som behöver lättläst och tydlig information på gymnasienivå.