Vi deltar löpande som utställare på mässor och konferenser. Återkommande evenemang där vi deltar är Läromedias Inspirationsdagar som pågår runtom i landet varje vår, Särskolans rikskonferens samt Lärvuxpedagogernas rikskonferens. Det händer även att vi eller någon annan aktör håller en kurs om något av våra material/läromedel.

Här kan du se vilka aktiviteter vi har inplanerade i nuläget!

Senaste Tidigare Händelser

Kurs TVPS-4

Ågrenska, Järnbrotts , Teknikhuset Prästväg 2, Hovås

En utbildning för dig som vill lära dig att kartlägga visuell perception. Testet TVPS-4 visar individens visuella inlärningskanal och gör det möjligt att bättre förstå hur individen uppfattar och tolkar sin omgivning. Testet kan t.ex. användas inom undervisning.