Ännu mer lättläst för gymnasiet

Lagom till höstterminen har vi nu två nya läromedel klara för gymnasieelever i behov av lite extra stöd.

Måltids- och branschkunskap är ett basläromedel för kursen med samma namn, som ingår i gymnasiesärskolans program Hotell, restaurang och bageri.

Teater – Berättelsen Berättaren Rummet täcker kurserna Teater 1 och 2 för gymnasiesärskolan.

 

Liksom alla våra nya läromedel för gymnasiesärskolan är även dessa material…

  • …lättlästa, tydliga och konkreta, med mycket exempel och rikligt med bilder.
  • … skrivna utifrån gymnasiesärskolans kursplaner, men kan givetvis även användas av andra elever i behov av extra lättläst och tydligt material.
    Vi skriver som aldrig på böckerna att de är specialpedagogiska eller att de är avsedda för särskolan.
  • … skrivna av författare med gedigen erfarenhet av undervisning inom gymnasiesärskolan och/eller Lärvux.
  • …producerade som både tryckta och digitala böcker. Till de tryckta böckerna finns lärarwebb med handledning och ljudfiler med all text från boken inläst. I de digitala böckerna ingår handledning och det finns möjlighet att lyssna på och förstora texten.

Hela vårt utbud av läromedel för yrkesinriktade kurser inom gymnasiesärskolan kan du se i vår webbshop.