Ämnen

Läsinlärning och fonologisk medvetenhet

Läsinlärning är ett av de både svåraste och viktigaste ämnena i skolan. Att lära sig läsa och skriva är att lära sig ett nytt språk, med ett eget sätt att uttrycka sig. Inte så konstigt kanske att just läsinlärningen är något som många elever får kämpa lite extra med! När det gäller läsinlärning finns det inte en metod som är ”rätt, och det är otroligt viktigt att hitta material som passar just dina elever. Fråga oss gärna om råd när det gäller våra material om du är osäker!

På Lära Förlag satsar vi framförallt på läsinlärningsmaterial enligt 7-stegsmetoden, en mycket tydlig och strukturerad läsinlärningsmetod som bygger på upprepad träning av sambandet tecken-fonologiskt ljud. Bli en läsare med läsinlärning i 7 steg vänder sig till ungdomar och vuxna i behov av ny- eller ominlärning och Lätta läsvägen, av samma författare vänder sig till yngre barn med stora läs- och skrivsvårigheter.

KODEX är annat läromedel som är framtaget för elever med dyslexi men som också har visat sig effektivt även för andra elever som har problem med att knäcka koden för läsning och stavning. KODEX är skolforms- och åldersneutralt.

Förlaget har även serien Jag vill läsa som bygger på ordbilder i kombination med tecken som stöd, Anna-böckerna som bygger på den unika Anna-modellen, samt Bokstavsböckerna där en till två bokstäver tränas i separata övningsböcker. Materialet Grafon kan användas för att träna fonologisk medvetenhet på ett roligt sätt med yngre barn.

Se hela vårt utbud inom området läsinlärning och fonologisk medvetenhet här.