Våra läromedel

Hos oss hittar du cirka 600 läromedelstitlar, både böcker, kopieringsmaterial och digitala program. Istället för att ge ut basmaterial för kärnämnen i allmänna grundskolan satsar vi på ett brett sortiment av smala läromedel. Vi vill helt enkelt vara förlaget där du hittar de material som saknas på alla andra ställen. Vi har tre fokusområden: specialpedagogiska läromedel, lättlästa läromedel och läromedel i mindre ämnen.

Bland våra specialpedagogiska läromedel hittar du böcker och program för ett antal kurser inom grundsärskola (inklusive träningsskoleinriktningen), gymnasiesärskola och LärVux. Vi har även en hel del material, anpassade för elever med olika typer av inlärningssvårigheter, liksom elever inom allmänna skolan med särskilda behov. Ett område vi satsat mycket på är dyslexi, där vi har läromedel i läsinlärning för både svenska och engelska.

Våra specialpedagogiska läromedel är i de allra flesta fall även lättlästa. Mycket av det material vi tagit fram för särskolan passar utmärkt även för elever med läs- och skrivsvårigheter och för nyanlända som ännu inte är flytande i språket, liksom våra lättlästa faktaböcker ofta används inom särskolan.

Vi publicerar inte bara specialpedagogik och lättläst, utan vi har också ett antal läromedel som riktar sig till en bredare elevgrupp, men då inom mindre ämnen, eller smalare ämnesområden. Här satsar vi framförallt på de praktisk-estetiska ämnena (prest-ämnena) där lärare ofta arbetar med mycket små resurser mot allt mer avancerade kursplansmål.

På Lära undviker vi att skriva ut på läromedlen vilken årskurs de primärt riktar sig till, eller att det är ett specialpedagogiskt material. Det beror på att vi vet att våra läromedel för klass 7 passar perfekt för vissa elever på gymnasiet och tvärt om. Alla elever är unika, och ingen ska behöva sitta bland kompisarna med en bok där det tydligt står att den riktar sig till en annan målgrupp eller ålder. Oavsett vilken elevgrupp vi primärt tagit fram läromedlet för har vi alltid med oss vårt specialpedagogiska tänk: läromedel ska ha en enkel, tydlig och lättöverblickbar utformning. Det tror vi gagnar alla elever!

Den närmsta tiden satsar vi särskilt på att ta fram nya läromedel för särskolan, från förskoleklass till vuxenutbildning. Vi arbetar också med att revidera de äldre läromedel som ännu är uppskattade, och då också granska dessa utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv. Anmäl dig som prenumerant till våra nyhetsbrev, eller följ oss på Facebook, för mer information om allt nytt och spännande vi har på gång.

För mer information om vilka läromedel vi har kan du läsa under rubriken ämnen. Det går också att hitta information om en stor del av våra material och om deras egenskaper på SpecialpedagogiskaSkolmyndighetens sida Hitta läromedel