Möt våra författare

Lära Förlag har läromedel framtagna av ett hundtatal olika författare.
De flesta är utbildade specialpedagoger, och har stor erfarenhet av
att arbeta med barn eller vuxna med särskilda behov. Här får du möta några av dem. Fler författarpresentationer kommer snart!

Maj Örtendal

Maj J Örtendal har bakgrund som lågstadielärare, är fil.mag. i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter samt utbildad talpedagog. Maj har i över 30 års tid särskilt engagerat sig i undervisning av barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Med sin bakgrund som lågstadielärare, speciallärare och talpedagog har hon särskilt engagerat mig i läsinlärning och läs- och skrivsvårigheter. De senaste 12 åren har Maj utfört tal-, läs- och skrivutredningar på barn, ungdomar och vuxna och har som talpedagog arbetat med tal- och språksvårigheter. Maj skriver läromedel och föreläser om läsinlärning. Hon är författare till läromedlet "Bli en läsare-med läsinlärning i 7 steg"

Malin Holmberg

Malin Holmberg har i 15 år arbetat med särskild undervisning i svenska och engelska för vuxenstuderande med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Malin menar att det inte alls är konstigt att engelska många gånger blir hopplöst svår för dyslektiker eftersom engelskan tyvärr är ett av världens mest komplicerade skriftspråk. Malin har därför skrivit ett unikt läromedel i engelska, HELP HELP ger redskap och nycklar till det krångliga engelska skrivsystemet som gör att engelskan inte behöver vara ett hopplöst språk för dyslektiker. Malin Holmberg har 2011 tilldelats ett stipendium ur Prinsessan Marianne Bernadottes stipendiefond för dyslexiforskning och dyslexipedagogik .