Om oss

På Lära Förlag anser vi att alla människor har samma rätt att få lära sig nya saker. Vi tror att lärande är något alla mår bra av, och något vi behöver för att kunna forma våra liv som vi önskar. Men ibland kan det kännas oöverkomligt att tillgodogöra sig nya förmågor och ny kunskap. För vissa är det extra tungt. Till exempel för den som har en funktionsnedsättning som gör det svårare att bearbeta information, för den som har svårt att koncentrera sig eller för den som inte helt behärskar språket. Grupper som dessa tycker vi på Lära Förlag att det är extra viktigt att anpassa läromedlen efter!

Vi vill att alla ska få känna hur roligt, spännande och givande det är att lära sig något nytt. Den viktigaste resursen för detta, utöver eleven själv, är läraren. När vi pratar med lärare inom särskola, svenska som andraspråk och mindre ämnesområden får vi ofta höra att de lägger en stor del av sin arbetstid och energi på att skapa egna undervisningsmaterial, eftersom det saknas på marknaden. Läromedelsbristen går ut över eleverna – och framförallt de redan svagaste grupperna, där bristen på adekvata material ofta är störst. Vi får gång på gång höra hur lärare längtar efter att få ägna eleverna mer tid, och ha tillgång till färdiga anpassade och inspirerande läromedel till stöd i sin undervisning. Vårt mål är att vara förlaget där du hittar de läromedel som saknas på alla andra ställen. Du kan läsa mer om våra fokusområden – specialpedagogik, lättläst och mindre ämnen – under rubriken Läromedel.

Lära Förlag grundades 2006, under namnet Bokverksta’n. År 2017 bytte vi namn till Lära förlag. Vår vision däremot är och förbli densamma: alla ska ha rätt till läromedel anpassade efter sina unika behov, och möjlighet att lära på sina villkor!

Vi som jobbar på redaktionen har en bred blandning av teoretiska kunskaper och erfarenheter som vi tar med oss i alla våra projekt. Men vi kan inte allt! Därför blir vi jätteglada för alla typer av respons, ideér och önskemål från er som jobbar i skolan eller i andra pedagogiska verksamheter. Se mer under kontakt.